Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Fysiotherapie de Betuwe kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Fysiotherapie de Betuwe en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Fysiotherapie de Betuwe verstrekt. Fysiotherapie de Betuwe kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres

 

WAAROM FYSIOTHERAPIE DE BETUWE GEGEVENS NODIG HEEFT

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor fysiotherapeutische zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen fysiotherapie de Betuwe hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 •  

HOE LANG FYSIOTHERAPIE DE BETUWE UW GEGEVENS BEWAART

Fysiotherapie de Betuwe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor een goede zorgverlening. Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe 15 jaar ( vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van uw behandelaar.

 

DELEN MET ANDEREN

Fysiotherapie de Betuwe verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

Privacyverklaring

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Fysiotherapie de Betuwe worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Fysiotherapie de Betuwe gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

BEVEILIGEN

Fysiotherapie de Betuwe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Fysiotherapie de Betuwe maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Fysiotherapie de Betuwe verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met fysiotherapie de Betuwe op via info@fysiobetuwe.nl. www.fysiobetuwe.nl is een website van Fysiotherapie de Betuwe. Fysiotherapie de Betuwe is als volgt te bereiken:

adres: Appelgaard 6, 4033JC Lienden.

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 30 25 97 53

Telefoon: 0344-603335, 06-30310305

E-mailadres: info@fysiobetuwe.nl