Ontspanningstherapie

Uw klachten

Vandaag de dag hebben we allemaal te maken met drukte en spanning. Vaak lukt het u prima om ermee om te gaan, maar soms wordt het u wat teveel. U merkt dat u slechter slaapt en vermoeider bent dan normaal. Misschien heeft u last van uw maag en darmen, hoofdpijn of voelt u zich duizelig. U kunt zelfs spier- en gewrichtsklachten ontwikkelen of een infectieziekte als gevolg van verlaagde weerstand. Deze klachten hebben allemaal te maken met de belasting van uw lichaam.

Om uw lichaam te laten bijkomen van de drukte en spanning die het eerder heeft ervaren, is het namelijk belangrijk om regelmatig te ontspannen. Valt die ontspanning weg of loopt de spanning te hoog op, dan raakt uw lichaam overbelast. Letterlijk betekent dit dat uw lichaam in staat van alarm komt. Uw spieren worden onder druk gezet, uw ademhaling en hartslag versnellen, de maag weigert voedsel en de darmen komen onder druk te staan. Met bovengenoemde klachten als mogelijk gevolg.

Relax!

Om uw lichaam te laten herstellen van drukte en spanning, is het goed om te ontspannen. Daarvoor kunt u luisteren naar mooie muziek, een goed boek lezen, een wandeling maken of ontspanningstherapie volgen.

Ontspanningstherapie richt zich op de herstel van de balans tussen spanning en ontspanning. Dat betekent niet persé dat u ontspanningsoefeningen alleen doet op momenten van stress. Juist ook daarbuiten kan het u helpen uw algehele spanningsniveau iets te verlagen, waardoor u sowieso iets meer ontspannen in het leven staat. U zult merken dat die houding u ook helpt om spanningen niet meer zo snel op te laten lopen. U verkort als het ware het bekende lontje!

Er zijn verschillende methoden die daarvoor ingezet kunnen worden. Ik kijk samen met u welke methode het beste past bij uw situatie en persoonlijkheid. Natuurlijk is ook een combinatie van verschillende methoden mogelijk.

Autogene training
Bij deze methode leert u hoe u de ontspanning van uw lichaam kunt sturen door middel van uw gedachten. Hierbij maken we gebruik van de herhaling van bepaalde zinnen, gericht op rust, zwaarte en warmte, zoals ‘Mijn rechterarm wordt zwaar’. Na een aantal basistrainingen gaan we werken met zinnen die speciaal voor u van toepassing zijn.

Eutonie
Eutonie betekent evenwichtige spanning; niet geheel ontspannen, maar spanning in de juiste mate op de juiste plek. U leert uw aandacht beter te focussen, waardoor u niet alleen uw eigen spanning, maar ook uw omgeving beter kunt waarnemen. Uit onderzoeken blijkt dat het richten van uw aandacht op de buitenwereld u minder kwetsbaar maakt.

Mindfulness
Piekert u veel? Heeft u last van negatieve gedachten, stress en vermoeidheid? Dan is mindfulness waarschijnlijk een goede ontspanningsmethode voor u. Het is een therapie waarin u leert hoe u uw gedachten en gevoelens kunt accepteren zonder er een oordeel over te vellen. Veel van onze energie gaat namelijk verloren in het peinzen over het verleden of het piekeren over de toekomst. Tijdens deze aandachtstraining leert u hoe u uw gedachten telkens weer, op een vriendelijke manier, terug in het nu stuurt. Zodat u kunt genieten van het nu, want dat moment keert nooit meer terug!

Progressieve spierrelaxatie
Dit is de meest bekende ontspanningsmethode, waarbij de verschillende spiergroepen eerst worden aangespannen om ze daarna te kunnen ontspannen. Juist door spieren aan te spannen, voelt u ook duidelijk waar u kunt loslaten.

Spierrelaxatie volgens Laura Mitchell
Deze methode gaat ervan uit dat een gespannen persoon een stereotype houding aanneemt. Denk maar eens aan het optrekken van de schouders. Bij deze methode krijgt u oefeningen die u helpen tegen deze houding in te gaan, bijvoorbeeld door de schouder naar beneden te bewegen.

Ontspannings- en ademtherapie Balfoort
In deze methode leert u luisteren en voelen naar uw ademhaling en leert u, indien nodig, uw verkeerde patronen af. Daarbij gaan we op zoek naar wat voor u een juist adempatroon is. Veel mensen denken namelijk dat er maar één juiste techniek is, namelijk buikademhaling. Helaas laat de adem zich niet zo gemakkelijk sturen en veroorzaakt deze methode bij sommige mensen benauwdheid. Het vinden van uw persoonlijke patroon is dus belangrijk!

Ontspannings- en ademtherapie Middendorf
Ook in deze methode is er veel aandacht voor uw ademhaling, alleen leggen we hier de koppeling met beweging en emotie. Adem en emotie reageren namelijk op elkaar en kunnen elkaar ook beïnvloeden. Wanneer u uw emoties leert herkennen door uw ademhaling en aandacht heeft voor een natuurlijke adem, dan zal dit u veel rust geven.