Psychosomatische fysiotherapie

Uw klachten

U heeft al langer last van lichamelijke klachten, waarnaar medisch onderzoek is gedaan, maar waarbij geen duidelijke oorzaak werd gevonden. U kunt bijvoorbeeld last hebben van hoofdpijn, nek- en rugklachten, benauwdheid, hartkloppingen, maag- en buikklachten, duizeligheid of hyperventilatie. Als hier geen medische verklaring voor wordt gegeven, kan dat u een gevoel van onbegrip geven. Tijd om iets verder te kijken dan de primaire klacht! Vaak worden dit soort problemen namelijk veroorzaakt door een wisselwerking tussen lichamelijke (somatische) en geestelijke (psychische) factoren. U bent misschien ook vermoeid, prikkelbaar, gejaagd of heeft last van veel sombere en negatieve gedachten. Daarom is het belangrijk uw situatie vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

Oorzaken

Psychosomatische fysiotherapie is gericht op stress- en spanning gerelateerde klachten of onbegrepen lichamelijke klachten. Ieder mens krijgt in zijn leven te maken met spanning, drukte en tegenslagen. Dit hoeft niet altijd een probleem te zijn: enige spanning is gezond en maakt dat u goed kunt presteren. Als de spanning klachten veroorzaakt, is er sprake van een verstoorde balans tussen belasting en belastbaarheid. Zo kunnen we uit balans raken door te hoge werkdruk, conflicten, emotionele gebeurtenissen, relationele problemen, ernstige ziekten of verlies van dierbaren. Dat kunnen gebeurtenissen zijn die nu spelen, maar ook uit het recente of verdere verleden.

De therapie

Psychosomatische fysiotherapie verschilt erg van reguliere fysiotherapie, waarin vaak pijnvermindering, spierversterking en conditieverbetering voorop staat. Bij psychosomatische fysiotherapie worden uw lichamelijke klachten vanuit meerdere oogpunten bekeken. Zo houden we bij de beoordeling van uw klachten ook rekening met de psychologische en sociale aspecten (waaronder uw leef- en werkomstandigheden).

De therapie heeft als doel u te leren hoe deze verschillende factoren uw klachten beïnvloeden en hoe u daarop kunt reageren. U leert uw grenzen beter aan te voelen en signalen van uw lichaam te herkennen. Ook helpt de therapie u om op een andere manier om te gaan met uw klachten. Ten slotte maken ook oefeningen gericht op ontspanning, adembewustwording en het versterken van uw lichaam onderdeel uit van de therapie. Voor een optimaal behandelresultaat is uw eigen inbreng en actieve inzet essentieel, waarbij ik u natuurlijk coach.