EMDR

EMDR
Eye Movement Desentisation and Reprocessing

In het leven van een mens kunnen bepaalde gebeurtenissen diep ingrijpen en nog dagelijks grote invloed hebben op zijn functioneren. EMDR wordt al jaren succesvol toegepast om mensen te helpen hun trauma’s te verwerken. Vaak denkt men dat EMDR er alleen is voor oorlogsslachtoffers of mensen die te maken hebben gehad met seksueel geweld. Echter ook andere schokkende ervaringen zoals een ongeval of pesterijen in de jeugd kunnen effectief behandeld worden met EMDR. Daarnaast zijn er goede ervaringen met het behandeling van fobieën ( pleinvrees, vliegangst , rijangst) en paniekaanvallen. Zelf zie ik in de praktijk ook regelmatig mensen met chronische pijn waarbij de oorzaak zit in een vroeger trauma of angst voor ziekte en dood. In dat geval kan een behandeling met EMDR ook pijnklachten verminderen

EMDR is een veilige behandelmethode. Het informatie-verwerkingssysteem in de hersenen wordt nagebootst en gestimuleerd. Hierdoor kan in een relatief korte tijd resultaat worden behaald. De EMDR zal er toe leiden dat de nare herinnering of nare gevoel haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt daarom ook makkelijker om aan oorspronkelijke gebeurtenissen terug te denken. De herinneringsbeelden van gebeurtenis zelf kunnen ook vervagen.

Hoe ziet een EMDR behandeling er uit?
Ik zal vragen aan de nare gebeurtenis terug te denken of te denken aan een beangstigende gebeurtenis die nog gaat komen, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart.

Terwijl je denkt aan de nare gebeurtenis of de angstige situatie, beweeg ik met mijn hand voor je ogen heen en weer, je volgt met je ogen de hand Ook gebruik ik audioklikjes die je om en om in je oren hoort piepen en tikjes tegen de knieën Tussendoor vraag ik wat er in je opkomt en gaan we verder met een nieuwe set oogbewegingen, audioklikjes of tikjes. Dit herhalen we net zo lang totdat de emotionele lading gezakt is.

Na de behandeling kan je je prettig en vol energie voelen. Het kan ook gebeuren dat de effecten groot zijn en je je moe of zelfs heel moe bent. De hersenen zijn aan het werk. In een enkel geval komen er nieuwe heftige beelden of gevoelens. Dit hoort bij het verwerkingsproces en is dus een goed teken.